JUAL NØDAFVANDINGBliv klogere på, hvordan du med JUAL’s gennemtestede nødafvandingsprodukter og dokumenteret afvandingskapacitet kan leve op til Bolig- og Planstyrelsens vejledning om forebyggelse af skader og tagkollaps på store haller og bygninger samt SBI anvisninger.

En af konsekvenserne af klimaforandringerne er, at der kommer større mængder af regnvand på kortere tid. Det stiller nye krav til nødafvandingen på taget, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt at placere en gammeldags sladrehank over hovedindgangen, der sprøjter vand i hovedet på direktøren, hvis der står for meget vand på taget.

Sladrehanken hører fortiden til, og med Bolig- og Planstyrelsens nye vejledning er det vigtigt, at du som rådgivende ingeniør, arkitekt eller bygningsejer etablerer nødafvanding i dit byggeri, hvad enten der er tale om nybyg eller større renoveringer.

JUAL DRAINHERO BROCHURESlå op i vores nye JUAL DrainHero brochure, hvor du kan læse alt om nødafvanding på taget.

Bliv klogere på, hvordan du med JUAL’s gennemtestede nødafvandingsprodukter og dokumenteret afvandingskapacitet kan leve op til Bolig- og Planstyrelsens vejledning om forebyggelse af skader og tagkollaps på store haller og bygninger samt SBI anvisninger.


SE BROCHUREN HER    

JUAL AFVANDINGSBEREGNERBeregn og dokumentér effektiv tagafvanding med JUAL afvandings-beregner. Som arkitekt, ingeniør eller entreprenør ved du, at korrekt tagafvanding er afgørende. Ved at benytte JUAL afvandingsberegner kan du dokumentere, at de valgte tagbrønde og nødafvandingsbrønde har den korrekte afvandingskapacitet i.h.t. kravene på taget.

JUAL’s gennemtestede nødafvandingsprodukter lever op til SBI-anvisninger og Bolig- og Planstyrelsens vejledning om forebyggelse af skader og tagkollaps på store haller og bygninger med flade tage.

PRØV BEREGNEREN    

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIGJeg accepterer, at JUAL må kontakte mig. Se vores privatlivspolitik her.

GEVINSTEN VED NØDAFVANDINGMed JUAL nødafvandingsprodukter på taget lever dit byggeri op til den nye vejledning, der er sat i verden for at forhindre alvorlige skader og tagkollaps forårsaget af ophobet vand.

Vores tagbrønde med opstuvningsring er nemlig testet iht. EN1253-2, ligesom nødafvandingsprodukterne er gennemtestede på eget testcenter. Det betyder, at vi kan dokumentere afvandingskapaciteten og sikre en effektiv og sikker løsning, der lever op til kravene til nødafvanding i dit byggeri eller renoveringsprojekt.

LÆS MERE HER    

HVAD ER ET NØDAFLØB?Når du etablerer et JUAL nødafløb, sikrer du, at taget ikke overbelastes af ophobet vand, og at vandet ikke løber ud over inddækningerne.

Nødafløbet fungerer uafhængigt af tagbrøndene i det almindelige afløbssystem og træder til, når der sker en vandophobning på taget, som de almindelige afløb ikke kan håndtere, fordi de er tilstoppede af for eksempel blade eller is, eller fordi afløbssystemet er overbelastet.

LÆS MERE    

VÆRD AT VIDE OM NØDAFLØB • Et nødafløb fungerer uafhængigt af tagbrøndene i det alm. afløbssystem
 • Nødafløbet sikrer at taget ikke overbelastes
 • Nødafløbet sikrer at vand ikke løber over inddækningerne
 • Vand fra nødafløb føres direkte til det fri og aldrig til en kloak
 • Nødafløb kan være indvendige afløb eller udspyere, der er ført direkte gennem murkronen
 • Vandet fra nødafløb må ikke udledes på et lavereliggende tag
 • Nødafløb placeres tæt på selve tagbrønden
 • Nødafløb hæves over tagdækningen, så de kun er i funktion, når der sker vandophobning på taget


 • VI HAR MUSKLERNE TIL AT HJÆLPE DIG I MÅL  I JUAL har vi i en menneskealder været eksperter i afvanding. I takt med klimaforandringerne og de voldsommere regnmængder er vi blevet bevidste om, hvor vigtigt det er at supplere den gængse afvanding med et nødafvandingssystem.

  Med en markant investering i et højteknologisk testcenter har vi sat os i førersædet, og vi tør godt kalde os eksperter, når det handler om at måle og dokumentere afvandingskapaciteten.

  I kombination med vores erfaring, kapacitet og maskinpark med specialværktøj og robotter giver det os musklerne til at levere komplette nødafvandingssystemer, der lever op til de krav, du bliver mødt med i den nye vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.


  HUSK AT TÆNK NØDAFVANDING IND  Husker du at etablere nødafvanding? Når du bygger nyt, er det vigtigt, at du som rådgivende ingeniør eller arkitekt tænker nødafvanding ind for at efterleve rådene i den nye vejledning.

  Her er det værd at nævne, at den første tagbrønd skal placeres maksimalt 7,2 meter fra gavlen, mens der maksimalt må være 14,4 meter til den næste. Som hovedregel skal du etablere én nødafvanding for hver gang, der er to almindelige afløb.


  NYBYGGERI ELLER RENOVERINGSPROJEKT?  Arbejder du på et nybyggeri, er det allerede beskrevet, hvor meget taget skal afvande. Her har vi som en af få producenter på verdensplan dokumenteret viden om den afvandingskapacitet, vores forskellige løsninger kan afvande pr. sekund, og hvor mange kvadratmeter den enkelte brønd kan afvande.

  Arbejder du på et renoveringsprojekt kan du for eksempel eftermontere en murkorneafvanding eller øge kapaciteten for afvandingen ved at sætte en Ø90 skålbrønd på en Ø110 eksisterende tagbrønd. Operationen er forholdsvis simpel, fordi du anvender de eksisterende rør.

  RING ELLER SKRIV    

  GENNEMTEST PÅ EGET TESTCENTER  I JUAL hjælper vi dig i mål med et gennemtestet nødafvandingssystem, der lever op til kravene i dag og i fremtiden. Vores tagbrønde med opstuvningsring er godkendt efter den europæiske norm EN1253-2, ligesom vi gennem utallige tests kan dokumentere den vandkapacitet, vores forskellige produkter kan afvande i sekundet.

  Indsigten i den enkeltes tagbrønds performance sikrer, at du kan dimensionere dit nødafvandingssystem med en kapacitet, der lever op til kravene i den nye vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.

  LÆS MERE    

  MEMBRANINTEGREREDE PRODUKTER  Hos JUAL integrerer vi tagmembran på vores afvandingsprodukter under kontrollerede forhold på fabrikken. Dermed er de kritiske gennembrydninger vandtætte, når produkterne forlader fabrikken, og montagen kan foregå enkelt og sikkert.

  Vi integrerer tagpap i mange kvaliteter på rustfri stålflanger, samt tagfolier i PVC og TPO på foliebelagte stålplader. Vedhæftningen mellem tagmembran og flange testes løbende efter gældende standarder. Resultatet er en 100 procent tæt løsning.

  LÆS MERE HER    

  DOKUMENTERET AFVANDINGSKAPACITET  ”I JUAL har vi investeret i et højteknologisk testcenter, som kan teste tagbrønde iht. EN1253. Her kan vi måle, hvor meget de forskellige tagbrønde kan afvande pr. sekund, og hvor mange kvadratmeter de enkelte løsninger kan håndtere.

  I et avanceret testanlæg har vi mulighed for at simulere de forhold, produkterne er designet til. F.eks. kraftig regn, opstuvning eller forskellige afløbsforhold.

  Med den dokumenteret afvandingskapacitet i hånden er det nemt for blandt andre rådgivende ingeniører at dimensionere nødafvandingssystemet til taget.”  - Justinus Tróndargjógv, Produktudvikler, JUAL A/S

  HER SKAL DU VÆRE SÆRLIG OPMÆRKSOM  Det er altid ejerens ansvar, at en bygning overholder byggelovgivningen, og at den er sikker.

  Ejeren har pligt til at vedligeholde bygningen og forebygge, afværge og begrænse risikoen for skader.

  I modsat fald kan det få betydning for erstatningen ved en eventuel skade.

  BYGNINGER SOM ALTID BØR UNDERSØGES  Haller og lignende bygninger med særligt store spænd, hvor der kan opholde sig mange mennesker.

  Bygninger med store frie spænd og med usædvanlig udformning som dobbeltkrumme tage eller komplicerede grundplan eller spring i tagfladen.

  Bygninger med store spænd der anvender følgende konstruktionsprincipper:
 • Høje limtræsbjælker
 • TT-elementer
 • Store konstruktioner med gitterspær
 • Stålrammekonstruktioner


 • ØNSKER DU AT HØRE MERE?  Jeg accepterer, at JUAL må kontakte mig. Se vores privatlivspolitik her.