Tagpapstykke

JUAL anbefaler, at der placeres et stykke tagpap under tagbrønde, faldstammeinddækninger eller andre "membranintegrerede" produkter ved montagen.

ANVENDELSE
Ved montage af tagbrønde og andre af JUAL's membranintegrerede produkter til tagpaptage, anbefaler JUAL i sine montagevejledninger, at der lægges et løst stykke tagpap på 600 x 600 mm under flangen, før produktet skrues fast i tagkonstruktionen.

Når en tagbrønd er befæstet med skruer gennem flangens montagehuller, svejses brøndens integrerede tagpap (500 x 500 mm) fast til det løse stykke tagpap, som er placeret under flangen.

Tagbrønden ligger nu solidt forankret i tagfladen uden mulighed for at bevæge sig - selv ved store påvirkninger fra temperaturudsving, personvægt eller andet.

MATERIALER
Det løse tagpapstykke leveres i JUAL's standard SBS og standard APP.