Monsoon Bladfang

JUAL Monsoon Bladfang er et ”high performance” bladfang. Ved at optimere flowet i tagbrøndens indløb øges systemets kapacitet op til 3 gange sammenlignet med systemer, hvor der anvendes andre bladfang.

Monsoon bladfanget har gummibelagte ben som kan spændes fast i tagbrønden ved brug af værktøj.

ANVENDELSE
Monsoon bladfanget anvendes som bladfang i tagbrønde på flade tage. Bladfanget kan anvendes til at øge tagets afvandingskapacitet, idet der skabes en vakuumeffekt, når bladfanget oversvømmes. Dette øger vandflowet.

For at opnå fuld effekt, skal afvandingssystemet være installeret ifølge DS/EN 1253.
MATERIALER
Rustfrit stål AISI 304. Benene har endvidere gummibelægning.
GODKENDELSER
JUAL Monsoon bladfang er testet og certificeret af TÜV Rheinland i henhold DS/EN 1253.