Indsatsrist

Flade indsatsriste i rustfrit stål som anvendes som bladfang.

JUAL kan levere ni forskellige modeller, som kan anvendes i tagbrønde fra Ø50 til Ø200 mm.

ANVENDELSE
Indsatsristene monteres som bladfang i tagbrønde, som er placeret i gangarealer, på altaner, på tagterrasser eller andre steder med begrænset indbygningshøjde.
MATERIALER
Rustfrit stål