GEVINSTEN VED NØDAFVANDING


Med JUAL nødafvandingsprodukter på taget lever dit byggeri op til den nye vejledning, der er sat i verden for at forhindre alvorlige skader og tagkollaps forårsaget af ophobet vand.

Vores tagbrønde med opstuvningsring er nemlig testet iht. EN1253-2, ligesom nødafvandingsprodukterne er gennemtestede på eget testcenter. Det betyder, at vi kan dokumentere afvandingskapaciteten og sikre en effektiv og sikker løsning, der lever op til kravene til nødafvanding i dit byggeri eller renoveringsprojekt.


HUSK AT TÆNK NØDAFVANDING IND


Husker du at etablere nødafvanding? Når du bygger nyt, er det vigtigt, at du som rådgivende ingeniør eller arkitekt tænker nødafvanding ind for at efterleve rådene i den nye vejledning.

Her er det værd at nævne, at den første tagbrønd skal placeres maksimalt 7,2 meter fra gavlen, mens der maksimalt må være 14,4 meter til den næste. Som hovedregel skal du etablere én nødafvanding for hver gang, der er to almindelige afløb.


NYBYGGERI ELLER RENOVERINGSPROJEKT?


Arbejder du på et nybyggeri, er det allerede beskrevet, hvor meget taget skal afvande. Her har vi som en af få producenter på verdensplan dokumenteret viden om den afvandingskapacitet, vores forskellige løsninger kan afvande pr. sekund, og hvor mange kvadratmeter den enkelte brønd kan afvande.

Arbejder du på et renoveringsprojekt kan du for eksempel eftermontere en murkorneafvanding eller øge kapaciteten for afvandingen ved at sætte en Ø90 skålbrønd på en Ø110 eksisterende tagbrønd. Operationen er forholdsvis simpel, fordi du anvender de eksisterende rør.


GENNEMTEST PÅ EGET TESTCENTER


I JUAL hjælper vi dig i mål med et gennemtestet nødafvandingssystem, der lever op til kravene i dag og i fremtiden. Vores tagbrønde med opstuvningsring er godkendt efter den europæiske norm EN1253-2, ligesom vi gennem utallige tests kan dokumentere den vandkapacitet, vores forskellige produkter kan afvande i sekundet.

Indsigten i den enkeltes tagbrønds performance sikrer, at du kan dimensionere dit nødafvandingssystem med en kapacitet, der lever op til kravene i den nye vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.


VI HAR MUSKLERNE TIL AT HJÆLPE DIG I MÅL


I JUAL har vi i en menneskealder været eksperter i afvanding. I takt med klimaforandringerne og de voldsommere regnmængder er vi blevet bevidste om, hvor vigtigt det er at supplere den gængse afvanding med et nødafvandingssystem.

Med en markant investering i et højteknologisk testcenter har vi sat os i førersædet, og vi tør godt kalde os eksperter, når det handler om at måle og dokumentere afvandingskapaciteten.

I kombination med vores erfaring, kapacitet og maskinpark med specialværktøj og robotter giver det os musklerne til at levere komplette nødafvandingssystemer, der lever op til de krav, du bliver mødt med i den nye vejledning fra Bolig- og Planstyrelsen.


VÆRD AT VIDE OM NØDAFLØB  • Et nødafløb fungerer uafhængigt af tagbrøndene i det almindelige afløbssystem
  • Nødafløbet sikrer at taget ikke overbelastes
  • Nødafløbet sikrer at vand ikke løber over inddækningerne
  • Vand fra nødafløb føres direkte til det fri og aldrig til en kloak
  • Nødafløb kan være indvendige afløb eller udspyere, der er ført direkte gennem murkronen
  • Vandet fra nødafløb må ikke udledes på et lavereliggende tag
  • Nødafløb placeres tæt på selve tagbrønden
  • Nødafløb hæves over tagdækningen, så de kun er i funktion, når der sker vandophobning på taget