Inspektionsskakt

Inspektionsskakt til grønne tage. Sikrer en driftsikker afvanding af ekstensive grønne tage og giver nem adgang til inspektion og rengøring af afløbet. Dækslet til inspektionsskakten kan aflåses.

ANVENDELSE
Inspektionsskakten placeres oven på tagfladens afvandingsbrønd på grønt tag med beplantning, ral lag eller lign. Inspektionsskakten placeres direkte på tagmembranen. Således har man adgang til afvandingsbrønden for service og vedligehold, samtidig med at brønden friholdes for tilgroning.
MATERIALER
1,5mm Aluminium
Rustfri skrue med krydskærv.