Dampspærreplade

JUAL Dampspærreplade består af en PVC belagt stålflange med påsvejst, elastisk PVC folie. Der er hul i den elastiske folie, og et rør med større diameter kan presses igennem folien som danner en damptæt pasning.

ANVENDELSE
Dampspærrepladen anvendes til at opnå damptæt gennembrydning, hvor et rør skal føres gennem bygningens dampspærre.
MATERIALER
PVC belagt stålplade med påsvejst, uarmeret PVC folie.