Opstuvningspakning

JUAL Opstuvningspakning er en gummipakning til tætning mellem tagbrønde og nedløbsrør. Opstuvningspakninger passer på alle JUAL's tagbrønde og har udvendige tætningslæber som passer i standard nedløbsrør.

ANVENDELSE
Opstuvningspakningen anvendes til sammenkobling af JUAL tagbrønde og nedløbsrør, hvor der ønskes en typegodkendt, tryktæt samling som kan modstå vandtryk på op til 1 meter vandsøjle. Pakningen monteres således maksimalt 1 meter under det højeste vandniveau, som kan forekomme på taget.
MATERIALER
Opstuvningspakningen er fremstillet i EPDM gummi, hårdhed 65 HV.
GODKENDELSER
JUAL Opstuvningspakning er testet og certificeret af TÜV Rheinland i henhold til DS/EN 1253.