Roofline Murkronesystem

Som en smuk afslutning på både tag og facade anvendes JUAL ROOFLINE murkronesystem til bygninger med flade tage uden udhæng.

ANVENDELSE
Afslutningen på toppen af facaden udgøres af murkronen, der giver bygningen et markant udtryk. Derfor kan en elegant og let afslutning medvirke til at understrege en bygnings æstetiske kvalitet med en ”stram” kantløsning.

Med JUAL Roofline murkronesystem opnår du løsninger, der på mange områder kan øge og forstærke bygningens designmæssige udtryk.

• Ingen synlige skruer skaber en elegant lethed
• Leveres i alle farver, hvilket giver mulighed for særlige løsninger
• Matcher alle typer af øvrige materialer som beton, stål, tegl, træ eller lette facadeprodukter
• Leveres eloxeret med en smuk, ensartet overflade
• Indfarvede lasker sikrer ”usynlige” samlinger og en flot helhed