• DRAINAGE CALCULATOR

ROOFER'S CHOICE.
Beregner for afvandingskapacitet


JUAL AFVANDINGSBEREGNER
Beregn og dokumentér effektiv tagafvanding med JUAL afvandings-beregner. Som arkitekt, ingeniør eller entreprenør ved du, at korrekt tagafvanding er afgørende. Ved at benytte JUAL afvandingsberegner kan du dokumentere, at de valgte tagbrønde og nødafvandingsbrønde har den korrekte afvandingskapacitet i.h.t. kravene på taget.

FOREBYGGELSE AF SKADER OG TAGKOLLAPS
JUAL’s gennemtestede nødafvandingsprodukter lever op til SBI-anvisninger og Bolig- og Planstyrelsens vejledning om forebyggelse af skader og tagkollaps på store haller og bygninger med flade tage. Udover det normale afvandingssystem på taget skal der i henhold til gældende vejledninger og anvisninger etableres et nødafvandingssystem på alle flade tage. En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er, at der kommer større mængder af regnvand på kortere tid, og det stiller store krav til nødafvandingen på taget.
Create new calculation here